• Tilintarkastajat yhteystiedot  Yläsatamakatu 3, 80100 Joensuu

TILINTARKASTUS-, VARMENNUS- JA LIITÄNNÄISPALVELUT

lakisääteinen tilintarkastus osakeyhtiöille, asunto-osakeyhtiöille, osuuskunnille, henkilöyhtiöille, yhdistyksille ja säätiöille

muut laissa määritellyt tilintarkastajan tehtävät

 • tilintarkastajan todistukset ja lausunnot yhteisölainsäädännön erityistilanteissa
  • osakeyhtiön perustaminen
  • osakeanti ja osakepääoman korottaminen
  • apportti ja jälkiapportti
  • sulautuminen
  • jakautuminen
  • osakeyhtiömuodon muuttaminen
  • erityinen tarkastus
  • henkilöyhtiöiden muuttaminen osakeyhtiöksi
  • negatiivista omaa pääomaa koskevan rekisterimerkinnän poistaminen
  • selvitystila
  • pääomalainan palauttaminen

varmennus- ja liitännäispalvelut

 • Business Finland-tarkastukset ja muut avustustarkastukset